Din Partner för Innovation

RISE hjälper svenskt näringsliv att öka innovationskraften. Vi erbjuder både innovationsinfrastruktur och processer för framgångsrik innovation. Vi har också Sveriges bästa podcast om innovation.

En innovationspartner i världsklass

 

Om förändringstakten utanför företaget är högre än den interna förändringstakten, då kan man börja ana slutet!

– Jack Welch, GE

Innovation är livsavgörande för företag och många som vill maximera sin innovationskapacitet gör detta tillsammans med innovationspartners. RISE är en innovationspartner i världsklass och här kan du se alla tjänster vi tillhandahåller inom innovationsområdet, allt från innovationsinfrastruktur till innovationsverktyg och processer.

 

 


 

Kontaktperson: Peter Sandberg, peter.sandberg@ri.se