69 – Tillitsbaserad styrning och ledning med Laura Hartman

Laura Hartmann är docent i nationalekonomi och ledde tidigare Tillitsdelegationen. I denna episod berättar hon om hur tillit kan användas som ett kraftfullt och effektivt styrningsverktyg och varför vi behöver använda det mer i såväl privat- som offentlig sektor.

Spinnovation
69 - Tillitsbaserad styrning och ledning med Laura Hartman
/

68 – Johan Ronnestam om agil produktinnovation i små företag

I denna episod får vi träffa entreprenören, föreläsaren, designern och visonären Johan Ronnestam igen som ger sina bästa råd kring hur startups och småföretag kan utnyttja sin lilla storlek till sin fördel för att jobba snabbare med agil produktinnovation än storföretagen.

Spinnovation
68 - Johan Ronnestam om agil produktinnovation i små företag
/

67 – Om Innovationsupphandling med Niklas Tideklev, Dialogmakarna

Niklas Tideklev jobbade tidigare innovationsupphandling på Upphandlingsmyndigheten men driver numer Dialogmakarna. I denna episod berättar Niklas om sina erfaranheter kring innovationsupphandling och vilka framgångsfaktorerna och fallgroparna är.

 

Spinnovation
67 - Om Innovationsupphandling med Niklas Tideklev, Dialogmakarna
/

66 – Förutsättningar för Startups i Sverige, Marie Wall, Startupansvarig på Näringsdepartementet

I denna episod samtalar jag med Marie Wall, Startupansvarig på Näringsdepartementet, om förutsättningarna för Startups i Sverige och hur hon ser på både deras betydelse och deras förutsättningar.

Spinnovation
66 - Förutsättningar för Startups i Sverige, Marie Wall, Startupansvarig på Näringsdepartementet
/

65 – Att driva förändring hos sig själv, i verksamheter och i samhället. Niklas Huss, Innovationschef Länsförsäkringar

Niklas Huss jobbar som Innovationschef på Länsförsäkringar och var tidigare ansvarig för Skattemyndighetens digitala transformation som vi samtalade om i episod 15 av Spinnovation. I denna episod delar han med sig om sina insikter och erfarenheter i att genomdriva förändringar och vilka svårigheter och hinder det kan medföra men också om hur man hanterar dessa.

Spinnovation
65 - Att driva förändring hos sig själv, i verksamheter och i samhället. Niklas Huss, Innovationschef Länsförsäkringar
/

64 – Spara tid och pengar med Innovation Due Diligence, Pär Johansson – LTU Business

Begrepp som teknisk och finansiell Due Diligence är vedertagna begrepp och vanlig praxis när investeringar eller köp av bolag och teknologier ska göras. Dock är det väldigt sällan man gör samma sak på affärs- och innovationssidan. Pär Johansson, chefsstrateg på LTU Business, berättar i denna episod om Innovation Due Diligence (IDD) som är ett kraftfullt verktyg för att tidigt avgöra en idés bärkraft och efterfrågan på en kommersiell marknad.

Spinnovation
64 - Spara tid och pengar med Innovation Due Diligence, Pär Johansson - LTU Business
/

63 – Bryggan mellan innovation och marknadsintroduktion vid långa tidshorisonter inom sjuk- och hälsovården – Björn Arvidsson, Roche

Björn Arvidsson var tidigare forskare som numer är public affairs-ansvarig på Roche. Hans uppgift är att säkerställa hur innovationer möter marknaden om 5-7 år och säkerställa att det finns några hinder. Björn berättar om hur man jobbar i upphandlingsprocessen med sina kunder och beslutsfattare och hur relationerna hanteras i ett såpass komplext och reglerat område som offentlig sektor och sjuk- och hälsovården.

Spinnovation
63 - Bryggan mellan innovation och marknadsintroduktion vid långa tidshorisonter inom sjuk- och hälsovården - Björn Arvidsson, Roche
/

62 – Spinnovation special: Innovationspoesi – för inspiration och eftertanke

Lite funderingar om innovation och kreativitet formulerade på ett annorlunda sätt. Hoppas det stimulerar till tankar och reflektioner 🙂

Spinnovation
62 - Spinnovation special: Innovationspoesi - för inspiration och eftertanke
/

61 – Innovation för en friskare framtid, Maria Holmström och Charlotta Dahlborg från KI Innovations

I denna episod får vi träffa Maria Holmström och Charlotta Dahlborg från KI Innovations AB och höra på hur deras verksamhet jobbar och hur de framgångsrikt jobbar med kommersialisering av viktig forskning och hur de stöttar både studenter och forskare i att bygga bolag, nu senast med den nya inkubatorn DRIVE.

 

 

Spinnovation
61 - Innovation för en friskare framtid, Maria Holmström och Charlotta Dahlborg från KI Innovations
/

60 – Spinnovation special: Mötesplats Lycksele 2019, Drivkrafter och Konkurrenskraft

Den 22-23 Maj 2019 ägde Mötesplats Lycksele rum för sjunde året i rad. Det är en konferens för innovation och regional utveckling i Västerbotten. Det var två lärorika dagar med ett fullspäckat program och med en fantastisk talaruppställning! Det är en delvis deltagarstyrd konferens där seminarier, kreativa workshops, prisutdelningar och nya möten fyller agendan. Här möts visionerna och det handgripliga skapandet i en kraftsamling som ska mynna ut i konkreta resultat. Att skapa mötesplatser är lättare sagt än gjort men i Lycksele har man verkligen lyckats och många av människorna jag fick möjlighet att träffa kommer ni också att få lyssna på i framtida Spinnovation-avsnitt.

Spinnovation
60 - Spinnovation special: Mötesplats Lycksele 2019, Drivkrafter och Konkurrenskraft
/