Tillit

Tillit är oljan i maskineriet för all typ av samarbete och i open innovation är tilliten och förtroendet kanske ännu viktigare än i andra typer av samarbeten. Open innovation handlar mycket om att ge och ta, och för att en partner verkligen ska göra nytta i ett samarbete krävs att partnern känner till detaljerna, har en förståelse för alla problem i projektet och fullt ut kan se problemen på samma sätt som du.