Spinnovation

Sveriges ledande podd om Innovation, kreativitet och entreprenörskap!

49 – Kommersialisering av forskning, Babak Sadighi grundare av Blockchain Innovation Centre

Babak Sadighi är forskare och entreprenör och driver för närvarande Blockchain Innovation Centre som han också varit en av grundarna till. I denna episod berättar Babak om hur hans resa från forskare till entreprenör såg ut och hur det praktiskt går till när man kommersialiserar forskning, något han framgångsrikt gjorde med företaget Axiomatics.

 

48 – Innovationskliniker framgångsreceptet för innovation genom partnerskap inom vård och hälsa

I denna episod berättar Elham Pourazar som är innovationsstrateg på VLL Innovation  om hur de framgångsrikt jobbat med att skapa och få ut innovation inom vård och hälsa med ett format de kallar Innovationskliniker. Det bygger på helt nya sätt att jobba i partnerskap med leverantörer och lösningsgivare och att hitta modeller för att mäta värden som uppstår för att kunna dela på både risk och belöning. Ett bra exempel på hur nya lösningar når patienterna mycket snabbare än vanligt.

46 – Stina Lantz om Ignite, samverkansprogrammet som på riktigt som kopplar ihop storföretagen med startups.

Stina Lantz kommer från en entreprenörsfamilj och har drivit såväl egna startups som jobbat i scale-ups. Stina har varit med och tagit fram samverkansprojektet Ignite som syftar till att skapa tätare kopplingar och samarbeten mellan startups och storföretag. Ignite leds av THINGS, STING, MINC och UMINOVA i samarbete med SISP och är sam-finansierat med Vinnova. Ignite är alltid gratis för startups och det övergripande målet är att hjälpa dessa hitta sina första storkunder. Programmet startade 2017 och har redan kopplat ihop hundratals startups med storföretag. I samband med detta tittar man även på vilka de mest fruktbara samarbetsformerna är.

45 – Stefan Fölster berättar om varför och hur man kan jobba med Innovationstävlingar

Tidigare i år släppte konkurrensverket en forskningsrapport på temat Innovationstävlingar. Den var skriven Stefan Fölster som bl.a är nationalekonom, författare och debattör. I denna episod berättar Stefan om nyttan och fördelarna med innovationstävlingar och pekar på vilken potential de har för både företag och samhälle men att det är ett underutnyttjat verktyg för innovation här i Sverige.

 

 

 

44 – Framtidsverkstaden där storföretag tar hjälp av ungdomar för att innovera

Framtidsverkstad är ett projekt framtaget av RISE SICS i Västerås i samarbete med Västerås stad, Automation Region, Arbetsförmedlingen, och Västerås Science Park där man anställer gymnasieungdomar som experter för företags digitalisering och framtida utvecklingsbehov. Ungdomarna, som anses vara digitala infödingar, agerar designkontor åt ett antal företag och kommer upp med koncept för deras framtid. I nära samarbete med företagen skapas en innovationskraft som företagen inte kan eller har möjlighet att göra själva. I denna episod får vi se hur IKEA  under tre dagar bedriver intensivt design- och innovationsarbete med ungdomarna som drivkraft och utförare.

43 – Att hitta balansen mellan ordning och oordning för optimal innovation, Jonas Hjelm, Chef Tech Transfer Office, RISE

Jonas Hjelm är chef för RISE’s Tech Transfer Office där han jobbar med kommersialisering av forskningsresultat. Tidigare jobbade han bl.a på Alfa Laval där han under en tid forskade på innovation och produktutveckling. Specifikt var han intresserad av att hitta den optimala balanspunkten mellan ordning och oordning i styrningen av innovationsprojekt. För mycket ordning och regelverk kan hämma innovationstakten samtidigt som det måste finnas nån form av styrning. Hör Jonas berätta om sina insikter och erfarenheter kring detta och vad ett Tech Transfer Office gör för något.

42 – Intraprenören, företagets dolda innovationskraft med Birgitte Stjärne

En ofta dold men otroligt viktig kraft för innovation i företag är intraprenörerna. World Economic Forum kallar dem för ”the Hidden Entrepreneurs”. Intraprenörerna själva är ofta medvetna om att de skiljer sig från sina kollegor, men inser inte hur speciella de är. Deras egenskaper och starka drivkrafter gör dem unika och det krävs särskilda förutsättningar för att de ska lyckas. Men när allt fungerar som bäst skapar de innovationer som kan bli otroligt framgångsrika. Birgitte Stjärne har själv varit intraprenör men visste då inte att det var det hon var. Idag föreläser, utbildar och skriver hon  om intraprenörskap och innovation och arbetar även som förändringsledare och bollplank/coach till företagsledningar och chefer. I sin bok ”Intraprenören – Nyckeln till Innovation” presenterar hon sin forskning hon gjort om Intraprenörer och ger konkreta råd och tips både till den som är Intraprenör men också till företagsledningar för hur de ska identifiera och ta hand om sina intraprenörer för att få dem att lyckas.

41 – Så gick det sen. Joachim Karlsson berättar om erfarenheterna efter två års innovationsarbete på Bisnode

I denna vår första ”Så gick det sen”-episod berättar Joachim Karlsson om de två år som gått sen han tillträdde som innovationsdirektör på Bisnode. Numera är han Chief Strategy Officer och fortfarande ansvarig för innovation men också för förvärv och organisationsutveckling.

Enligt Joachim är det viktiga med innovationsarbetet inte produktutveckling eller tjänsteutveckling utan att skapa förutsättningar för att få det oförutsedda att hända. I detta avsnitt berättar han öppet om hur de jobbar för att skapa dessa förutsättningar och vilka effekter det haft på verksamheten och om vad som gått bra och vad som gått dåligt. Spännande lyssning för alla som är intresserade av hur man bygger en bra innovationskultur.

40 – Vad är en Science Park? Lena Miranda, VD Mjärdevi Science Park berättar

Sverige har ca 35 stycken Science Parks. I denna episod berättar Lena Miranda som är VD för Mjärdevi Science Park vad en Science Park egentligen är och vad de gör för något. Efter att ha byggt ett bolag inom rekryteringsbranschen som hon sen sålde 2013 så sökte hon tjänsten som VD för Mjärdevi Science Park där hennes bakgrund från akademi, näringsliv, offentlig sektor och internationalisering kom väl till pass. På Mjärdevi Science Park huserar 7.000 personer och hundratals bolag i en miljö där stora och små, nya och gamla bolag samverkar med varandra och med forskning och akademin.