Spinnovation

Sveriges ledande podd om Innovation, kreativitet och entreprenörskap!

39 – Närings- och innovationsminister Mikael Damberg om Sveriges innovationsförmåga och innovationsklimat

I denna episod av Spinnovation gästas vi av Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg och samtalar om hur han ser på Sveriges innovationsförmåga och innovationsklimat. Internationellt är Sverige en ledande innovationsnation vilket har en positiv inverkan på bilden av Sverige. Men som ett led i att  bli ännu bättre diskuterar vi också  bl.a  hur Sverige ska kunna utgöra en testbädd för innovation och vikten av en stark och aktiv institutsektor.

38 – Icke-traditionell Innovation, Peter Svensson, Vinnova

Peter Svensson jobbar på som programledare på Vinnova och forskar också om icke-traditionell innovation, och möjligheten att föra över dessa insikter till policy nivå. Peter började jobba med innovationsfrågor redan i början av 2000-talet då han parallellt med att doktorera i Industriell Ekonomi också drev tankesmedjan Forum för Innovation Management. I denna episod pratar vi om hans forskning och hur nya metoder som crowdfunding och öppen källkod med fördel skulle kunna införlivas som en del i innovationsprocessen och också anammas på policy-nivå.

 

 

37 – Petra Dalunde – Var med och innovera i testbädden och det digitala smörgåsbordet Urban ICT Arena

 

Petra Dalunde är programchef  från Urban ICT Arena som är en öppen testbädd och samverkansarena i Kista. Den ska användas för att utveckla, testa och visa upp digitaliseringens möjligheter i en urban miljö. Deras ledstjärna är ”Not Boring”, dvs vad är ett ”not boring”-sätt att göra ett projekt på eller ett ”not boring”-resultat. Knytkalas där alla kommer och bidrar med det de har, ett slags digitalt smörgåsbord där man skapar nya rätter tillsammans. I dagsläget har de över 50 projekt.

36 – Kreativitet, mod och att tänka nytt med Tobias Degsell, Combiner

Tobias Degsell är i det egna bolaget Combiner  konsult och föredragshållare inom kreativitet och att tänka nytt. Tobias gillar mönster. Han studerade från början nordiska språk med inriktning på regionala växtnamns ändelser men fick rådet från sin handledare att se sig om lite i världen innan han började som forskare. Han hamnade sedermera på Nobelmuseet där han inte bara lärde sig alla 911 stycken nobelpristagare utantill utan också började titta på hur de kommit på sina idéer. Deras förmåga att tänka nytt och unikt och hur de genomförde sina idéer fascinerade honom och han började se mönster i deras processer. Lyssna på Tobias om varför myten att alla människor inte är kreativa inte stämmer och hur exempelvis mod är en viktig egenskap i innovationsarbetet.

35 – Forskningsinstitutens roll i det svenska innovationsystemet, Pia Sandvik, VD på RISE

Vilken är forskningsinstitutens roll i det svenska innovationssystemet och hur stärker de Sveriges konkurrenskraft? Hör Pia Sandvik, som förra året tillträdde som VD för RISE,  berätta om sin syn på detta. Pia har en bred bakgrund inom forskning, akademi, offentlig sektor och näringsliv och i detta avsnitt berättar hon om hur RISE kom till och vilken bredd och djup man besitter för att kunna stötta svenskt näringsliv och offentlig sektor i att kunna tackla framtidens utmaningar.

 

34 – Framtidens innovationsledare, Anna, Victor och Richard från Innovationsprogrammet på Mälardalens Högskola

I denna episod pratar jag med tre drivna studenter, Anna Mattsson, Victor Centerholt och Richard Kojefors från Innovationsprogrammet på Mälardalens Högskola. Programmet är tvärdisciplinärt med ämnen i kreativitet, hållbarhet, processutveckling, produktionsteknik, ekonomi mm. Lyssna på dem berätta om vad man får lära sig på utbildningen och vad de hoppas på att få jobba med efteråt. De berättar också hur företag och organisationer kan nyttja studenterna som resurs under deras utbildning i skarpa projekt.

33 – Miljöminister Karolina Skog om smarta och hållbara städer

I denna episod av Spinnovation så pratar vi om smarta och hållbara städer med miljöministern Karolina Skog, Kristina Mjörnell och Anna-Karin Stoltz Ehn. Alla med lång erfarenhet inom detta område. Kristina Mjörnell är affärs- och innovationområdeschef för hållbara städer och samhällen på RISE och Anna-Karin Stoltz Ehn är projektledare hållbara städer och kommer också från RISE. Det finns många projekt och lyckade lösningar inom detta område men nu är utmaningen hur man sprider och implementerar dem.  Våra tre gäster berättar om begreppet hållbara städer och delar med sig av sina insikter kring vad som faktiskt krävs för att genomföra förändringar och hur man praktiskt åstadkommer samverkan.

 

32 – Peter Löfgren om hur ABB byggde sin företagsinkubator SynerLeap

Peter Löfgren är VD och initiativtagare till ABB’s första dotterbolag på minst 10 år som heter SynerLeap och som är en inkubator, Det här gör man som ett sätt att närma sig startupföretagen och bjuda in dem till industrin genom att externa startups bjuds in till att sitta i lokaler på ABB i Västerås. Det är svårt för startups att komma in på storföretag och Synerleap försöker på detta sätt aktivt hjälpa till genom att bygga långsiktigt förtroende mellan ABB och startups i en informell miljö vilket gör det lättare att ingå eventuella framtida affärsrelationer.

31 – AI Innovation In Healthcare and Medicine, PhD Christian Guttmann

In this english episode of Spinnovation we´ll meet Christian Guttmann who is a scholar, researcher and entrepreneur within medicine and computer science. He’ll tell us about how Artificial Intelligence can be applied to improve healthcare and medicine for the benefits of both society and us individuals. Christian is currently a researcher at Karolinska Institutet, an assoc. professor at the University of New South Wales, and also runs the startup Healthihabits, an AI-based platform for people with chronic diseases.

30 – Henrik Ahlén om innovation inom eHälsa

Henrik Ahlén är rådgivare och produktionsledare inom eHälsa. Han hjälper organisationer inom vård, omsorg och hälsa attförstå och undersöka nya digitala möjligheter och utveckla eHälsotjänster. Henrik Ahléns första projekt inom eHälsa var redan 1991 då han var med och utvecklade en interaktiv utbildning för Apoteksanställda. Henrik brinner för hur tekniken gör det möjligt att hitta nya sätt att bedriva sjukvård och egenvård. I denna episod berättar han om vad eHälsa är för något och hur utvecklingen inom eHälsa-området ser ut.