Blog Archives

79 – Upptäck och nyttja företagets dolda potential i innovationsarbetet, Mattias Axelsson

Mattias Axelson, doktor i företagsekonomi och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och jag samtalar om hans insikter kring potentialen för affärsinnovation utanför dagens kärnaffär som finns i nästan alla verksamheter men som kan vara svår att se. Han har skrivit boken ”Dold potential” där han tar dig med på en guidad tur från den trygga, men potentiellt snart föråldrade kärnaffären och in i framtiden.

Spinnovation
79 - Upptäck och nyttja företagets dolda potential i innovationsarbetet, Mattias Axelsson
/

78 – Systeminnovation för mental hälsa, Fredrik Lindencrona, Region Stockholm

Fredrik Lindencrona är psykolog i botten men har sen länge jobbat på Region Stockholm där han sen ett tag tillbaka projektleder satsningen kring ökad mental hälsa i Region Stockholm. Detta är en satsning som kräver samarbete och samverkan mellan många olika samhällssektorer och näringslivet och där man måste jobba på systemnivå med förändring. I denna episod berättar Fredric bland annat om sin strategi för att involvera ett stort antal aktörer som kanske inte från början hade förståelse för hur deras verksamhet påverkade eller influerade mental hälsa samt om hur man bedriver förändring på systemnivå.. Här finns mycket att lära för den som vill lära sig hur man kan tänka och jobba med systeminnovation.

Spinnovation
78 - Systeminnovation för mental hälsa, Fredrik Lindencrona, Region Stockholm
/

77 – Standard och certifiering för Innovationsledning, Magnus Karlsson

Innovationsledning är en kritisk funktion och kompetens i många företag och organisationer och nu finns äntligen en ISO-standard för Innovationsledning. I denna episod berättar Magnus Karlsson, forskare och expert på Innovationsledning som också varit delaktig i framtagningen av standarden om vad den innefattar och hur den kan utgöra ett viktigt och tillämpbart stöd för den som jobbar med Innovationsledning. Vi pratar också om hur man kan certifiera sig som innovationsledare.

Spinnovation
77 - Standard och certifiering för Innovationsledning, Magnus Karlsson
/

76 – Evidensbaserad kostforskning för förbättrad vård och preventiv hälsa, Ann Fernholm , Kostfonden

Ann Fernholm är började som forskare inom molekylär bioteknik men blev sen prisbelönt vetenskapsjournalist. I hennes arbete blev frustrationen över att kostvetenskapen var så eftersatt så stor att hon blev medgrundare av Kostfonden, en ideell forskningsfond som ska stärka kostens roll i vården. I denna episod får vi höra Ann berätta om sin resa, varför kostforskning är eftersatt och varför evidensbaserad kostforskning kan ha en enorm påverkan på både vården och vår hälsa.

Spinnovation
76 - Evidensbaserad kostforskning för förbättrad vård och preventiv hälsa, Ann Fernholm , Kostfonden
/

75 – Det trehänta ledarskapet, Anders Wikström, Innovationsforskare

Anders Wikström har doktorerat i innovation och design och verkar som seniorforskare på RISE. I denna episod samtalar vi om de insikter och slutsatser han kommit fram till rörande ledarskap, organisation och innovation och hur man kan optimera förutsättningarna för innovation inom den egna verksamheten. En av insikterna är att det behövs tre lägen för en långsiktigt hållbar organisation och innovation och dessa är leverans, återhämtning och lärande.

Spinnovation
75 - Det trehänta ledarskapet, Anders Wikström, Innovationsforskare
/

74 – Stefan Vlachos, verksamhetschef för Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset

I denna episod får vi lära oss hur Stefan Vlachos byggt upp och leder Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi pratar om deras modell och hur man stödjer innovationsarbetet på sjukhuset, innovationsledning och utmaningarna och möjligheterna kopplade till det. Observera att denna episod spelades in precis innan Corona-epidemien om någon till äventyrs undrar över varför vi inte berör utmaningarna kopplade till Corona.

Spinnovation
74 - Stefan Vlachos, verksamhetschef för Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset
/

73 – Adaptiv design för cirkulära affärsmodeller, Thomas Nyström, RISE

Thomas Nyström jobbar på Research Institutes of Sweden (RISE) där han forskar på adaptiv design och cirkulära affärsmodeller främst med fokus på hur fysiska produkter kan designas för att minska affärsrisken i cirkulära affärsmodeller. I detta avsnitt berättar han om adaptiv design och cirkulära affärsmodeller och vi samtalar kring frågor som varför vissa produkter får ett långt liv och andra ett kort, och om ett långt produktliv alltid är att föredra.

Spinnovation
73 - Adaptiv design för cirkulära affärsmodeller, Thomas Nyström, RISE
/

72 – Att driva samhällsförändring genom personlig utveckling, Tomas Björkman, Stiftelsen Ekskäret

Tomas Björkman är framgångsrik entreprenör, författare och grundare till bland annat Stiftelsen Ekskäret vars vision är att stödja utvecklingen av en hållbar värld där människor skapar välmående för sig själva, varandra och världen. I denna berättar Tomas om sin syn på hur vi kan skapa en bättre värld genom att ge människor rätt kunskaper, förutsättningar och sammanhang för att utvecklas och växa som individer. Tomas är även medgrundare av Fri Tanke förlag och har också skrivit böckerna The Market Myth, The Nordic Secret och The World We Create.

Spinnovation
72 - Att driva samhällsförändring genom personlig utveckling, Tomas Björkman, Stiftelsen Ekskäret
/

71 – Missionsinriktad innovation och strategisk design, Dan Hill, Vinnova

Utmaningarna vi står inför i dagens samhälle är både komplexa och globala. Vare sig de handlar om fattigdom, klimatförändringar eller ojämlikheter i hälsa så räcker det inte med enskilda insatser. Det krävs förändringar på systemnivå. Om vi ska nå en hållbar framtid i tid måste vi tänka och samarbeta på nya sätt. Dan Hill är Director of Strategic Design på Vinnova och jobbar med Vinnovas missionsinriktade angreppssätt, som innebär att få olika aktörer att jobba i samma riktning mot gemensamma mål.

Spinnovation
71 - Missionsinriktad innovation och strategisk design, Dan Hill, Vinnova/

70 – ”What’s in it for we?” Vested, en innovativ kontraktsform för partnerskap med David Frydlinger

David Frydlinger är medgrundare till advokatbyrån Cirio.  David har varit med och utvecklat en ny kontraktsform som heter Vested med syftet att stimulera partnerskap genom att fokusera på incitament och gemensam vision och värderingar för att kunna komma ifrån begränsningarna i en traditionell transaktionell köpare-leverantörs-relation till ett mer relationsorienterat samarbete och partnerskap som bla annat möjliggör snabbare och mer kraftfull innovation för de inblandade parterna. Fokus är således på ”What’s in it for we” istället för ”What’s in it for me” och David har också skrivit en bok om Vested med samma titel.

Spinnovation
70 - "What's in it for we?" Vested, en innovativ kontraktsform för partnerskap med David Frydlinger/