Blog Archives

42 – Intraprenören, företagets dolda innovationskraft med Birgitte Stjärne

En ofta dold men otroligt viktig kraft för innovation i företag är intraprenörerna. World Economic Forum kallar dem för ”the Hidden Entrepreneurs”. Intraprenörerna själva är ofta medvetna om att de skiljer sig från sina kollegor, men inser inte hur speciella de är. Deras egenskaper och starka drivkrafter gör dem unika och det krävs särskilda förutsättningar för att de ska lyckas. Men när allt fungerar som bäst skapar de innovationer som kan bli otroligt framgångsrika. Birgitte Stjärne har själv varit intraprenör men visste då inte att det var det hon var. Idag föreläser, utbildar och skriver hon  om intraprenörskap och innovation och arbetar även som förändringsledare och bollplank/coach till företagsledningar och chefer. I sin bok ”Intraprenören – Nyckeln till Innovation” presenterar hon sin forskning hon gjort om Intraprenörer och ger konkreta råd och tips både till den som är Intraprenör men också till företagsledningar för hur de ska identifiera och ta hand om sina intraprenörer för att få dem att lyckas.

41 – Så gick det sen. Joachim Karlsson berättar om erfarenheterna efter två års innovationsarbete på Bisnode

I denna vår första ”Så gick det sen”-episod berättar Joachim Karlsson om de två år som gått sen han tillträdde som innovationsdirektör på Bisnode. Numera är han Chief Strategy Officer och fortfarande ansvarig för innovation men också för förvärv och organisationsutveckling.

Enligt Joachim är det viktiga med innovationsarbetet inte produktutveckling eller tjänsteutveckling utan att skapa förutsättningar för att få det oförutsedda att hända. I detta avsnitt berättar han öppet om hur de jobbar för att skapa dessa förutsättningar och vilka effekter det haft på verksamheten och om vad som gått bra och vad som gått dåligt. Spännande lyssning för alla som är intresserade av hur man bygger en bra innovationskultur.

40 – Vad är en Science Park? Lena Miranda, VD Mjärdevi Science Park berättar

Sverige har ca 35 stycken Science Parks. I denna episod berättar Lena Miranda som är VD för Mjärdevi Science Park vad en Science Park egentligen är och vad de gör för något. Efter att ha byggt ett bolag inom rekryteringsbranschen som hon sen sålde 2013 så sökte hon tjänsten som VD för Mjärdevi Science Park där hennes bakgrund från akademi, näringsliv, offentlig sektor och internationalisering kom väl till pass. På Mjärdevi Science Park huserar 7.000 personer och hundratals bolag i en miljö där stora och små, nya och gamla bolag samverkar med varandra och med forskning och akademin.

 

39 – Närings- och innovationsminister Mikael Damberg om Sveriges innovationsförmåga och innovationsklimat

I denna episod av Spinnovation gästas vi av Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg och samtalar om hur han ser på Sveriges innovationsförmåga och innovationsklimat. Internationellt är Sverige en ledande innovationsnation vilket har en positiv inverkan på bilden av Sverige. Men som ett led i att  bli ännu bättre diskuterar vi också  bl.a  hur Sverige ska kunna utgöra en testbädd för innovation och vikten av en stark och aktiv institutsektor.

38 – Icke-traditionell Innovation, Peter Svensson, Vinnova

Peter Svensson jobbar på som programledare på Vinnova och forskar också om icke-traditionell innovation, och möjligheten att föra över dessa insikter till policy nivå. Peter började jobba med innovationsfrågor redan i början av 2000-talet då han parallellt med att doktorera i Industriell Ekonomi också drev tankesmedjan Forum för Innovation Management. I denna episod pratar vi om hans forskning och hur nya metoder som crowdfunding och öppen källkod med fördel skulle kunna införlivas som en del i innovationsprocessen och också anammas på policy-nivå.

 

 

37 – Petra Dalunde – Var med och innovera i testbädden och det digitala smörgåsbordet Urban ICT Arena

 

Petra Dalunde är programchef  från Urban ICT Arena som är en öppen testbädd och samverkansarena i Kista. Den ska användas för att utveckla, testa och visa upp digitaliseringens möjligheter i en urban miljö. Deras ledstjärna är ”Not Boring”, dvs vad är ett ”not boring”-sätt att göra ett projekt på eller ett ”not boring”-resultat. Knytkalas där alla kommer och bidrar med det de har, ett slags digitalt smörgåsbord där man skapar nya rätter tillsammans. I dagsläget har de över 50 projekt.

36 – Kreativitet, mod och att tänka nytt med Tobias Degsell, Combiner

Tobias Degsell är i det egna bolaget Combiner  konsult och föredragshållare inom kreativitet och att tänka nytt. Tobias gillar mönster. Han studerade från början nordiska språk med inriktning på regionala växtnamns ändelser men fick rådet från sin handledare att se sig om lite i världen innan han började som forskare. Han hamnade sedermera på Nobelmuseet där han inte bara lärde sig alla 911 stycken nobelpristagare utantill utan också började titta på hur de kommit på sina idéer. Deras förmåga att tänka nytt och unikt och hur de genomförde sina idéer fascinerade honom och han började se mönster i deras processer. Lyssna på Tobias om varför myten att alla människor inte är kreativa inte stämmer och hur exempelvis mod är en viktig egenskap i innovationsarbetet.

34 – Framtidens innovationsledare, Anna, Victor och Richard från Innovationsprogrammet på Mälardalens Högskola

I denna episod pratar jag med tre drivna studenter, Anna Mattsson, Victor Centerholt och Richard Kojefors från Innovationsprogrammet på Mälardalens Högskola. Programmet är tvärdisciplinärt med ämnen i kreativitet, hållbarhet, processutveckling, produktionsteknik, ekonomi mm. Lyssna på dem berätta om vad man får lära sig på utbildningen och vad de hoppas på att få jobba med efteråt. De berättar också hur företag och organisationer kan nyttja studenterna som resurs under deras utbildning i skarpa projekt.

33 – Miljöminister Karolina Skog om smarta och hållbara städer

I denna episod av Spinnovation så pratar vi om smarta och hållbara städer med miljöministern Karolina Skog, Kristina Mjörnell och Anna-Karin Stoltz Ehn. Alla med lång erfarenhet inom detta område. Kristina Mjörnell är affärs- och innovationområdeschef för hållbara städer och samhällen på RISE och Anna-Karin Stoltz Ehn är projektledare hållbara städer och kommer också från RISE. Det finns många projekt och lyckade lösningar inom detta område men nu är utmaningen hur man sprider och implementerar dem.  Våra tre gäster berättar om begreppet hållbara städer och delar med sig av sina insikter kring vad som faktiskt krävs för att genomföra förändringar och hur man praktiskt åstadkommer samverkan.

 

32 – Peter Löfgren om hur ABB byggde sin företagsinkubator SynerLeap

Peter Löfgren är VD och initiativtagare till ABB’s första dotterbolag på minst 10 år som heter SynerLeap och som är en inkubator, Det här gör man som ett sätt att närma sig startupföretagen och bjuda in dem till industrin genom att externa startups bjuds in till att sitta i lokaler på ABB i Västerås. Det är svårt för startups att komma in på storföretag och Synerleap försöker på detta sätt aktivt hjälpa till genom att bygga långsiktigt förtroende mellan ABB och startups i en informell miljö vilket gör det lättare att ingå eventuella framtida affärsrelationer.