Tag Archive for David Frydlinger

70 – ”What’s in it for we?” Vested, en innovativ kontraktsform för partnerskap med David Frydlinger

David Frydlinger är medgrundare till advokatbyrån Cirio.  David har varit med och utvecklat en ny kontraktsform som heter Vested med syftet att stimulera partnerskap genom att fokusera på incitament och gemensam vision och värderingar för att kunna komma ifrån begränsningarna i en traditionell transaktionell köpare-leverantörs-relation till ett mer relationsorienterat samarbete och partnerskap som bla annat möjliggör snabbare och mer kraftfull innovation för de inblandade parterna. Fokus är således på ”What’s in it for we” istället för ”What’s in it for me” och David har också skrivit en bok om Vested med samma titel.

Spinnovation
70 - "What's in it for we?" Vested, en innovativ kontraktsform för partnerskap med David Frydlinger
/