Tag Archive for Husqvarna

15 – Multidisciplinärt tänkande driver Husqvarnas innovationsarbete kring uppkopplade verktyg och maskiner, Petra Sundström, chef Husqvarna Group Connectivity

petraistudio

Petra Sundström kommer ursprungligen från forskarsidan där hon blev doktor i användarcentrerad design. För 1,5 år sedan lämnade hon den akademiska världen för att istället börja jobba i industrin, en förändring som varit både intressant och kul. Som chef för den grupp som ska jobba med ihop- och uppkoppling av framtida produkter leder hon ett spännande utvecklings- och förändringsarbete inom vad som tidigare varit ett traditionellt industriföretag. En av hennes viktigaste insikter är att man måste sluta jobba i silos och börja jobba multidisciplinärt för att lyckas med sitt innovationsarbete.

Spinnovation
15 - Multidisciplinärt tänkande driver Husqvarnas innovationsarbete kring uppkopplade verktyg och maskiner, Petra Sundström, chef Husqvarna Group Connectivity
/