Tag Archive for RISE

73 – Adaptiv design för cirkulära affärsmodeller, Thomas Nyström, RISE

Thomas Nyström jobbar på Research Institutes of Sweden (RISE) där han forskar på adaptiv design och cirkulära affärsmodeller främst med fokus på hur fysiska produkter kan designas för att minska affärsrisken i cirkulära affärsmodeller. I detta avsnitt berättar han om adaptiv design och cirkulära affärsmodeller och vi samtalar kring frågor som varför vissa produkter får ett långt liv och andra ett kort, och om ett långt produktliv alltid är att föredra.

Spinnovation
73 - Adaptiv design för cirkulära affärsmodeller, Thomas Nyström, RISE
/

54 – Spinnovation special. The Pink i Umeå – en multidsiciplinär mötesplats för samhällsförändring

I slutet av Januari 2019 invigdes RISE’s nya satsning The Pink i anrika Scharinska Villan i Umeå. The Pink är en multidisciplinär Co-working-hubb där människor med olika bakgrunder, expertis och företag arbetar tillsammans för att åstadkomma förändring inom alla möjliga områden inom samhällsförändring. I detta avsnitt får vi lyssna på hur visionen förThe Pink ser ut och vad man hoppas åstadkomma med satsningen.

Spinnovation
54 - Spinnovation special. The Pink i Umeå - en multidsiciplinär mötesplats för samhällsförändring/

52 – Spinnovation special: Innovation Co-Week, ett sätt att innovera tillsammans i stora organisationer

I större organisationer där medarbetare sitter på olika orter så kan det vara svårt att hitta effektiva sätt att samarbeta och att innovera tillsammans mellan avdelningar och kontor. I denna specialepisod får vi lära oss hur formatet Innoavtion Co-week kan vara ett smart format att få folk att träffas över gränserna och skapa nya saker tillsammans samtidigt som de fortfarande kan sköta sina löpande uppgifter.

Spinnovation
52 - Spinnovation special: Innovation Co-Week, ett sätt att innovera tillsammans i stora organisationer/

47 – Nyttan med testbäddar med Jon Haag, Chef Test och Demo på RISE

I Sverige finns ca 140 test och demo-anläggningar. I denna episod berättar Jon Haag, chef för Test och Demo på RISE, om vad testbäddar är för något och vilken nytta man som företag eller publik organisation kan ha av dessa.

Spinnovation
47 - Nyttan med testbäddar med Jon Haag, Chef Test och Demo på RISE/

43 – Att hitta balansen mellan ordning och oordning för optimal innovation, Jonas Hjelm, Chef Tech Transfer Office, RISE

Jonas Hjelm är chef för RISE’s Tech Transfer Office där han jobbar med kommersialisering av forskningsresultat. Tidigare jobbade han bl.a på Alfa Laval där han under en tid forskade på innovation och produktutveckling. Specifikt var han intresserad av att hitta den optimala balanspunkten mellan ordning och oordning i styrningen av innovationsprojekt. För mycket ordning och regelverk kan hämma innovationstakten samtidigt som det måste finnas nån form av styrning. Hör Jonas berätta om sina insikter och erfarenheter kring detta och vad ett Tech Transfer Office gör för något.

Spinnovation
43 - Att hitta balansen mellan ordning och oordning för optimal innovation, Jonas Hjelm, Chef Tech Transfer Office, RISE/

26 – Charlotte Andersdotter, RISE, om nyttan och vikten av att deltaga i EU projekt

RISE och Teknikföretagen har öppnat ett gemensamt kontor i Bryssel för att bättre kunna vara med och påverka förutsättningarna för att utveckla ny kunskap, excellent forskning och innovationer.

Kontoret fungerar som en mötesplats för samverkan mellan RISE-instituten och övriga europeiska aktörer på plats i Bryssel. Det ligger centralt på rue Luxembourg 3 i Nordic House, där även Volvo, SAAB, Vinnova med flera huserar.

RISEs Charlotte Andersdotter ansvarar för kontoret och i denna episod får vi höra henne förklara om varför det är viktigt för svenska företag och institut att ha en närvaro i Bryssel och de nyttor man har utöver pengarna att deltaga i EU-projekt.

Spinnovation
26 - Charlotte Andersdotter, RISE, om nyttan och vikten av att deltaga i EU projekt/