Tag Archive for Trehänt ledarskap

75 – Det trehänta ledarskapet, Anders Wikström, Innovationsforskare

Anders Wikström har doktorerat i innovation och design och verkar som seniorforskare på RISE. I denna episod samtalar vi om de insikter och slutsatser han kommit fram till rörande ledarskap, organisation och innovation och hur man kan optimera förutsättningarna för innovation inom den egna verksamheten. En av insikterna är att det behövs tre lägen för en långsiktigt hållbar organisation och innovation och dessa är leverans, återhämtning och lärande.

Spinnovation
75 - Det trehänta ledarskapet, Anders Wikström, Innovationsforskare
/