Tag Archive for Ungdomar

44 – Framtidsverkstaden där storföretag tar hjälp av ungdomar för att innovera

Framtidsverkstad är ett projekt framtaget av RISE SICS i Västerås i samarbete med Västerås stad, Automation Region, Arbetsförmedlingen, och Västerås Science Park där man anställer gymnasieungdomar som experter för företags digitalisering och framtida utvecklingsbehov. Ungdomarna, som anses vara digitala infödingar, agerar designkontor åt ett antal företag och kommer upp med koncept för deras framtid. I nära samarbete med företagen skapas en innovationskraft som företagen inte kan eller har möjlighet att göra själva. I denna episod får vi se hur IKEA  under tre dagar bedriver intensivt design- och innovationsarbete med ungdomarna som drivkraft och utförare.

Spinnovation
44 - Framtidsverkstaden där storföretag tar hjälp av ungdomar för att innovera
/