Author Archive for Erik Ronne

Jag har arbetat 20 år i internationell kemisk industri och de senaste 6 åren som Global Innovation Manager i AkzoNobel med huvudansvar för Open Innovation. Sedan 2015 arbetar jag för SP för att utveckla Open Innovation bland svenska företag.

Varför används inte OI mer 1(6)?

Såväl akademisk forskning som erfarenheterna från många av världens 500 största företag talar sitt entydiga språk: med Open Innovation kan företaget båda sänka sina kostnader och gå från idé till marknad snabbare än i traditionell produktutveckling in-house. Dessutom är produkter framtagna via Open Innovation ofta mer disruptiva än produkter framtagna in-house. Trots det tvekar många företag inför Open Innovation. Den här artikelserien tar upp de fem vanligaste skälen till att många företag ännu inte börjat arbeta med Open Innovation på allvar. Artikelserien ger också förslag på hur man inom företaget kan hantera de problem som finns.

Tillit

Tillit är oljan i maskineriet för all typ av samarbete och i open innovation är tilliten och förtroendet kanske ännu viktigare än i andra typer av samarbeten. Open innovation handlar mycket om att ge och ta, och för att en partner verkligen ska göra nytta i ett samarbete krävs att partnern känner till detaljerna, har en förståelse för alla problem i projektet och fullt ut kan se problemen på samma sätt som du.