78 – Systeminnovation för mental hälsa, Fredrik Lindencrona, Region Stockholm

Fredrik Lindencrona är psykolog i botten men har sen länge jobbat på Region Stockholm där han sen ett tag tillbaka projektleder satsningen kring ökad mental hälsa i Region Stockholm. Detta är en satsning som kräver samarbete och samverkan mellan många olika samhällssektorer och näringslivet och där man måste jobba på systemnivå med förändring. I denna episod berättar Fredric bland annat om sin strategi för att involvera ett stort antal aktörer som kanske inte från början hade förståelse för hur deras verksamhet påverkade eller influerade mental hälsa samt om hur man bedriver förändring på systemnivå.. Här finns mycket att lära för den som vill lära sig hur man kan tänka och jobba med systeminnovation.

Spinnovation
78 - Systeminnovation för mental hälsa, Fredrik Lindencrona, Region Stockholm
/