Blog Archives

46 – Stina Lantz om Ignite, samverkansprogrammet som på riktigt som kopplar ihop storföretagen med startups.

Stina Lantz kommer från en entreprenörsfamilj och har drivit såväl egna startups som jobbat i scale-ups. Stina har varit med och tagit fram samverkansprojektet Ignite som syftar till att skapa tätare kopplingar och samarbeten mellan startups och storföretag. Ignite leds av THINGS, STING, MINC och UMINOVA i samarbete med SISP och är sam-finansierat med Vinnova. Ignite är alltid gratis för startups och det övergripande målet är att hjälpa dessa hitta sina första storkunder. Programmet startade 2017 och har redan kopplat ihop hundratals startups med storföretag. I samband med detta tittar man även på vilka de mest fruktbara samarbetsformerna är.

Spinnovation
46 - Stina Lantz om Ignite, samverkansprogrammet som på riktigt som kopplar ihop storföretagen med startups.
/

45 – Stefan Fölster berättar om varför och hur man kan jobba med Innovationstävlingar

Tidigare i år släppte konkurrensverket en forskningsrapport på temat Innovationstävlingar. Den var skriven Stefan Fölster som bl.a är nationalekonom, författare och debattör. I denna episod berättar Stefan om nyttan och fördelarna med innovationstävlingar och pekar på vilken potential de har för både företag och samhälle men att det är ett underutnyttjat verktyg för innovation här i Sverige.

 

 

 

Spinnovation
45 - Stefan Fölster berättar om varför och hur man kan jobba med Innovationstävlingar
/

44 – Framtidsverkstaden där storföretag tar hjälp av ungdomar för att innovera

Framtidsverkstad är ett projekt framtaget av RISE SICS i Västerås i samarbete med Västerås stad, Automation Region, Arbetsförmedlingen, och Västerås Science Park där man anställer gymnasieungdomar som experter för företags digitalisering och framtida utvecklingsbehov. Ungdomarna, som anses vara digitala infödingar, agerar designkontor åt ett antal företag och kommer upp med koncept för deras framtid. I nära samarbete med företagen skapas en innovationskraft som företagen inte kan eller har möjlighet att göra själva. I denna episod får vi se hur IKEA  under tre dagar bedriver intensivt design- och innovationsarbete med ungdomarna som drivkraft och utförare.

Spinnovation
44 - Framtidsverkstaden där storföretag tar hjälp av ungdomar för att innovera
/

43 – Att hitta balansen mellan ordning och oordning för optimal innovation, Jonas Hjelm, Chef Tech Transfer Office, RISE

Jonas Hjelm är chef för RISE’s Tech Transfer Office där han jobbar med kommersialisering av forskningsresultat. Tidigare jobbade han bl.a på Alfa Laval där han under en tid forskade på innovation och produktutveckling. Specifikt var han intresserad av att hitta den optimala balanspunkten mellan ordning och oordning i styrningen av innovationsprojekt. För mycket ordning och regelverk kan hämma innovationstakten samtidigt som det måste finnas nån form av styrning. Hör Jonas berätta om sina insikter och erfarenheter kring detta och vad ett Tech Transfer Office gör för något.

Spinnovation
43 - Att hitta balansen mellan ordning och oordning för optimal innovation, Jonas Hjelm, Chef Tech Transfer Office, RISE
/

42 – Intraprenören, företagets dolda innovationskraft med Birgitte Stjärne

En ofta dold men otroligt viktig kraft för innovation i företag är intraprenörerna. World Economic Forum kallar dem för ”the Hidden Entrepreneurs”. Intraprenörerna själva är ofta medvetna om att de skiljer sig från sina kollegor, men inser inte hur speciella de är. Deras egenskaper och starka drivkrafter gör dem unika och det krävs särskilda förutsättningar för att de ska lyckas. Men när allt fungerar som bäst skapar de innovationer som kan bli otroligt framgångsrika. Birgitte Stjärne har själv varit intraprenör men visste då inte att det var det hon var. Idag föreläser, utbildar och skriver hon  om intraprenörskap och innovation och arbetar även som förändringsledare och bollplank/coach till företagsledningar och chefer. I sin bok ”Intraprenören – Nyckeln till Innovation” presenterar hon sin forskning hon gjort om Intraprenörer och ger konkreta råd och tips både till den som är Intraprenör men också till företagsledningar för hur de ska identifiera och ta hand om sina intraprenörer för att få dem att lyckas.
Spinnovation
42 - Intraprenören, företagets dolda innovationskraft med Birgitte Stjärne
/

41 – Så gick det sen. Joachim Karlsson berättar om erfarenheterna efter två års innovationsarbete på Bisnode

I denna vår första ”Så gick det sen”-episod berättar Joachim Karlsson om de två år som gått sen han tillträdde som innovationsdirektör på Bisnode. Numera är han Chief Strategy Officer och fortfarande ansvarig för innovation men också för förvärv och organisationsutveckling.

Enligt Joachim är det viktiga med innovationsarbetet inte produktutveckling eller tjänsteutveckling utan att skapa förutsättningar för att få det oförutsedda att hända. I detta avsnitt berättar han öppet om hur de jobbar för att skapa dessa förutsättningar och vilka effekter det haft på verksamheten och om vad som gått bra och vad som gått dåligt. Spännande lyssning för alla som är intresserade av hur man bygger en bra innovationskultur.

Spinnovation
41 - Så gick det sen. Joachim Karlsson berättar om erfarenheterna efter två års innovationsarbete på Bisnode
/

40 – Vad är en Science Park? Lena Miranda, VD Mjärdevi Science Park berättar

Sverige har ca 35 stycken Science Parks. I denna episod berättar Lena Miranda som är VD för Mjärdevi Science Park vad en Science Park egentligen är och vad de gör för något. Efter att ha byggt ett bolag inom rekryteringsbranschen som hon sen sålde 2013 så sökte hon tjänsten som VD för Mjärdevi Science Park där hennes bakgrund från akademi, näringsliv, offentlig sektor och internationalisering kom väl till pass. På Mjärdevi Science Park huserar 7.000 personer och hundratals bolag i en miljö där stora och små, nya och gamla bolag samverkar med varandra och med forskning och akademin.

 

Spinnovation
40 - Vad är en Science Park? Lena Miranda, VD Mjärdevi Science Park berättar
/

39 – Närings- och innovationsminister Mikael Damberg om Sveriges innovationsförmåga och innovationsklimat

I denna episod av Spinnovation gästas vi av Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg och samtalar om hur han ser på Sveriges innovationsförmåga och innovationsklimat. Internationellt är Sverige en ledande innovationsnation vilket har en positiv inverkan på bilden av Sverige. Men som ett led i att  bli ännu bättre diskuterar vi också  bl.a  hur Sverige ska kunna utgöra en testbädd för innovation och vikten av en stark och aktiv institutsektor.

Spinnovation
39 - Närings- och innovationsminister Mikael Damberg om Sveriges innovationsförmåga och innovationsklimat
/

38 – Icke-traditionell Innovation, Peter Svensson, Vinnova

Peter Svensson jobbar på som programledare på Vinnova och forskar också om icke-traditionell innovation, och möjligheten att föra över dessa insikter till policy nivå. Peter började jobba med innovationsfrågor redan i början av 2000-talet då han parallellt med att doktorera i Industriell Ekonomi också drev tankesmedjan Forum för Innovation Management. I denna episod pratar vi om hans forskning och hur nya metoder som crowdfunding och öppen källkod med fördel skulle kunna införlivas som en del i innovationsprocessen och också anammas på policy-nivå.

 

 

Spinnovation
38 - Icke-traditionell Innovation, Peter Svensson, Vinnova
/

37 – Petra Dalunde – Var med och innovera i testbädden och det digitala smörgåsbordet Urban ICT Arena

 

Petra Dalunde är programchef  från Urban ICT Arena som är en öppen testbädd och samverkansarena i Kista. Den ska användas för att utveckla, testa och visa upp digitaliseringens möjligheter i en urban miljö. Deras ledstjärna är ”Not Boring”, dvs vad är ett ”not boring”-sätt att göra ett projekt på eller ett ”not boring”-resultat. Knytkalas där alla kommer och bidrar med det de har, ett slags digitalt smörgåsbord där man skapar nya rätter tillsammans. I dagsläget har de över 50 projekt.

Spinnovation
37 - Petra Dalunde - Var med och innovera i testbädden och det digitala smörgåsbordet Urban ICT Arena
/