Tag Archive for Alfa Laval

43 – Att hitta balansen mellan ordning och oordning för optimal innovation, Jonas Hjelm, Chef Tech Transfer Office, RISE

Jonas Hjelm är chef för RISE’s Tech Transfer Office där han jobbar med kommersialisering av forskningsresultat. Tidigare jobbade han bl.a på Alfa Laval där han under en tid forskade på innovation och produktutveckling. Specifikt var han intresserad av att hitta den optimala balanspunkten mellan ordning och oordning i styrningen av innovationsprojekt. För mycket ordning och regelverk kan hämma innovationstakten samtidigt som det måste finnas nån form av styrning. Hör Jonas berätta om sina insikter och erfarenheter kring detta och vad ett Tech Transfer Office gör för något.

Spinnovation
43 - Att hitta balansen mellan ordning och oordning för optimal innovation, Jonas Hjelm, Chef Tech Transfer Office, RISE
/