Tag Archive for Berghs

22 – Pär Lager VD på Anthon B Nilsen om innovation inom utbildningsområdet

pa%cc%88rlager

Hör Pär Lager, högenergisk VD på utbildningskoncernen Anthon B Nilsen Utbildning AB och tidigare VD på Berghs (som är en del av koncernen) som tillhandahåller eftergymnasial yrkesutbildning med visionen att realisera drömmar.

Omsättningshastigheten i yrken och roller är hög, 10% av alla jobb försvinner varje år samtidigt som10% nya tillkommer, . Det räcker inte bara med en yrkesutbildning och sen leva på den resten av livet. Istället blir det allt viktigare med det livslånga lärandet. Detta ökar trycket på fortbildning och en beredskap för omställning i samhället på ett annat sätt. Hör Pär berätta om hur Sverige och samhället ska möta dessa utmaningar.

Spinnovation
22 - Pär Lager VD på Anthon B Nilsen om innovation inom utbildningsområdet
/