Tag Archive for Intraprenörskap

42 – Intraprenören, företagets dolda innovationskraft med Birgitte Stjärne

En ofta dold men otroligt viktig kraft för innovation i företag är intraprenörerna. World Economic Forum kallar dem för ”the Hidden Entrepreneurs”. Intraprenörerna själva är ofta medvetna om att de skiljer sig från sina kollegor, men inser inte hur speciella de är. Deras egenskaper och starka drivkrafter gör dem unika och det krävs särskilda förutsättningar för att de ska lyckas. Men när allt fungerar som bäst skapar de innovationer som kan bli otroligt framgångsrika. Birgitte Stjärne har själv varit intraprenör men visste då inte att det var det hon var. Idag föreläser, utbildar och skriver hon  om intraprenörskap och innovation och arbetar även som förändringsledare och bollplank/coach till företagsledningar och chefer. I sin bok ”Intraprenören – Nyckeln till Innovation” presenterar hon sin forskning hon gjort om Intraprenörer och ger konkreta råd och tips både till den som är Intraprenör men också till företagsledningar för hur de ska identifiera och ta hand om sina intraprenörer för att få dem att lyckas.
Spinnovation
42 - Intraprenören, företagets dolda innovationskraft med Birgitte Stjärne
/

9 – Dariush Ghatan, VD Googol, Om hur bolags innovationsarbete leder till ökad konkurrenskraft

dariushghatan

Dariush Ghatan är grundare och VD av Googol som hjälper företag och koncerner med deras innovationsarbete. Han arbetade i början av sin innovations- och entreprenörsbana på Kinnevik hos Jan Stenbeck där han fick vara med att bl.a. arbeta som intraprenör. I denna episod pratar jag och Dariush därför en del om intraprenörskap men också om hans tankar kring hur företags innovationsarbete påverkar deras framtida konkurrenskraft och hur det i sin tur avspeglar sig i intressentvärde, såsom aktieägarvärde. Något han också skrivit om på här ”Betting on Idea Rich Organizations”.

Spinnovation
9 - Dariush Ghatan, VD Googol, Om hur bolags innovationsarbete leder till ökad konkurrenskraft
/