Tag Archive for Stefan Fölster

45 – Stefan Fölster berättar om varför och hur man kan jobba med Innovationstävlingar

Tidigare i år släppte konkurrensverket en forskningsrapport på temat Innovationstävlingar. Den var skriven Stefan Fölster som bl.a är nationalekonom, författare och debattör. I denna episod berättar Stefan om nyttan och fördelarna med innovationstävlingar och pekar på vilken potential de har för både företag och samhälle men att det är ett underutnyttjat verktyg för innovation här i Sverige.

 

 

 

Spinnovation
45 - Stefan Fölster berättar om varför och hur man kan jobba med Innovationstävlingar
/