35 – Forskningsinstitutens roll i det svenska innovationsystemet, Pia Sandvik, VD på RISE

Vilken är forskningsinstitutens roll i det svenska innovationssystemet och hur stärker de Sveriges konkurrenskraft? Hör Pia Sandvik, som förra året tillträdde som VD för RISE,  berätta om sin syn på detta. Pia har en bred bakgrund inom forskning, akademi, offentlig sektor och näringsliv och i detta avsnitt berättar hon om hur RISE kom till och vilken bredd och djup man besitter för att kunna stötta svenskt näringsliv och offentlig sektor i att kunna tackla framtidens utmaningar.

 

Spinnovation
35 - Forskningsinstitutens roll i det svenska innovationsystemet, Pia Sandvik, VD på RISE
/

Lämna ett svar