Tillit

Tillit är oljan i maskineriet för all typ av samarbete och i open innovation är tilliten och förtroendet kanske ännu viktigare än i andra typer av samarbeten. Open innovation handlar mycket om att ge och ta, och för att en partner verkligen ska göra nytta i ett samarbete krävs att partnern känner till detaljerna, har en förståelse för alla problem i projektet och fullt ut kan se problemen på samma sätt som du.

640px-Handshake_(Workshop_Cologne_'06)Detta kommer lätt i konflikt med den traditionella synen på konfidentialitet i ett företag. Vi vet i ryggmärgen att vår banbrytande forskning är högst konfidentiell. Vi vill inte hjälpa våra konkurrenter på traven och det vi upptäcker vill vi i framtiden kunna skydda med patent, vilket blir omöjligt om nyckelupptäckter har hunnit läcka ut på ett eller annat vis i förväg. Därför har företagsjuristerna alltid en framskjuten roll när nya externa samarbeten ska startas. Det skrivs långa konfidentiallitetsavtal om vad parterna får säga och inte säga och hur dokument ska återlämnas och förstöras efter användning. Man talar ofta också om att information ska lämnas på en need to know basis: bara den lilla information som en viss person verkligen behöver för att lösa en viss, väl definierad uppgift ska lämnas ut till personen.

Överdriven försiktighet och hemlighetsmakeri tar tyvärr udden av kärnan i open innovation. Riktigt vacker blir open innovation när man ser oväntade möjligheter, angriper problemen med oväntade infallsvinklar och kommer fram till oväntade lösningar, och allt det kräver vidare perspektiv och en djup förståelse för allt som rör projektet. Om du som innovationschef ska definiera exakt vilket problem din samarbetspartner ska lösa och sedan ger honom endast den information som behövs för att lösa problemet, så löser han problemet, men han löser det precis som du hade tänkt dig att det skulle lösas. Om du istället ger honom all information från kringliggande problem till hela affärsupplägget är det möjligt att han bidrar med något fullständigt nytt, du aldrig ägnat en tanke.

Nu säger jag inte att man ska koppla bort företagets jurister och helt ge avkall på all sekretess, men det viktigt att förstå att för mycket sekretess hämmar samarbetet, och sedan hitta en rimlig balans, som både skyddar företaget och ger utrymme för friare nytänkande. Det handlar om tillit och förtroende, och det är något man i grunden bygger mellan människor snarare än mellan företag.

Lämna ett svar