73 – Adaptiv design för cirkulära affärsmodeller, Thomas Nyström, RISE

Thomas Nyström jobbar på Research Institutes of Sweden (RISE) där han forskar på adaptiv design och cirkulära affärsmodeller främst med fokus på hur fysiska produkter kan designas för att minska affärsrisken i cirkulära affärsmodeller. I detta avsnitt berättar han om adaptiv design och cirkulära affärsmodeller och vi samtalar kring frågor som varför vissa produkter får ett långt liv och andra ett kort, och om ett långt produktliv alltid är att föredra.

Spinnovation
73 - Adaptiv design för cirkulära affärsmodeller, Thomas Nyström, RISE
/